– ห้องประชุม / หอประชุม เสียงก้องสะท้อน เสียงคนพูดตีกัน ลำโพงฟังไม่รู้เรื่อง ฟังเรื่องที่บรรยายไม่รู้เรื่อง
– เป็นผู้ออกแบบที่กำลังสร้างห้องประชุม ทำใบให้ลูกค้าอยู่ ไม่อยากปวดหัวเรื่องสภาพเสียง อยากให้งานเรื่องเสียงสะท้อนจบ
เพื่อให้ได้สภาพห้องที่ลูกค้าต้องการ ไม่ต้องมาแก้ปัญหาเสียงสะท้อนให้ซ้ำซ้อน

เราแก้เสียงสะท้อน(ลดเสียงก้อง) ในห้องประชุมของคุณแบบตรงจุด งบประมาณไม่บานปลาย และใช้ของเกรดคุณภาพสูงสุดอย่างเดียวเท่านั้น เราสร้างแบบจำลองอคูสติกให้คุณ เพื่อค้นหาปัญหาเสียงก้องที่คุณกำลังเผชิญอยู่จริง หรือวางแผนสภาพอคูสติคในห้องประชุมใหม่ของคุณ ด้วยการใช้โปรแกรมจำลองเสียง Acoustic modeling เราใช้วัสดุซับเสียงเกรดดีที่สุด และเลือกบริเวณที่ติดตั้งที่เหมาะสม ในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้นตามการวิเคราะห์อคูสติก เพื่อลดสภาพการก้องสะท้อน เราพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับระบบเสียงที่มีอยู่ของคุณ หรือเราแนะนำระบบเสียงใหม่ที่เหมาะสมในเรื่องราคา เหมาะสมกับขนาดและการใช้งานของห้องคุณ เพื่อการได้ยินที่ชัดเจนของผู้เข้าร่วมประชุม