สำหรับลดเสียงก้อง
วัสดุซับเสียงมีค่าทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกความสามารถในการซับเสียง แผ่น PGAP ผ่านการทดลองการซับอย่างเข้มงวดจาก RAL USA

ติดตั้งได้ง่าย
จินตนาการแบบห้องของคุณกับกาวสำหรับวัสดุซับเสียงที่เรามีให้ ก็เพียงพอแล้วที่คุณจะติดตั้งแผ่น PGAP ได้

คัตเตอร์ตัดได้

เพราะปราศจากผ้าหุ้มภายนอก คุณสามารถตัดแผ่น PGAP จากขนาดมาตรฐานที่ 60×120 cm ให้มีขนาดเล็กตามที่คุณต้องการ

ซับเสียงได้ดี
มีค่า NRC เหมาะสมดูดซับเสียงได้ยอดเยี่ยม ค่าการซับเสียงได้จากแล็บอันดับ 1 ของโลกยืนยัน ดูดซับเสียงช่วงหูคน Sensitive

ในอดีตปัญหาเรื่องเสียงก้องในอาคาร ตีกรอบและแก้ไขอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดย Prof. Wallace clement Sabine  เมื่อประมาณเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัย Harvard เขาเริ่มต้นการศึกษา modern architectural acoustics โดยช่วงทศวรรษก่อนหน้า ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาเสียงสะท้อน เรื่องเสียงสะท้อน และการซับเสียงของวัสดุต่างๆ ในอาคาร เป็นเรื่องที่ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง แม้แต่ใน Harvard Acoustic Lab เอง

Prof Sabine ก่อตั้ง Riverbank Acoustic Laboratories (RAL) เป็นห้องปฎิบัติการทางเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรมแห่งแรกในโลกในปี 1918  จนถึงปัจจุบัน RAL ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นห้องทดสอบเสียงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ห้องทดสอบการสะท้อน RAL Chamber Zero เป็นห้องทดสอบการสะท้อนของวัสดุที่ดีที่สุดในโลก แผ่นซับเสียง PGAP2025 ได้รับการทดสอบค่าสะท้อนของเสียงจาก RAL คุณสามารถ download เอกสารเพิ่มเติมได้จากเว็บของเรา

Lab Report สำคัญอย่างไร

วัสดุซับเสียงในท้องตลาดมีคุณภาพและราคาแตกต่างกันมาก ไม่มีค่ากลางและมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยควบคุม
Acoustic Lab Report เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องชี้นำให้คุณซื้อของดีในราคามาตรฐาน

อ่าน Lab Report

การติดตั้งแผ่น PGAP No.2025

เรามาดูกันว่าติดตั้งแผ่น PGAP No.2025 บนพื้นผิวแบบไหนได้บ้างกัน

แบบการติดตั้งแผ่น PGAP No.2025HD